K O N T A K T

 
 

"RZEPECKI" Osprzęt Żeglarski, SŁAWOMIR RZEPECKI

 
     
 

N I P :

 
 

526 - 207 - 36 - 81

 
     
 

A D R E S  SIEDZIBY (DO KORESPONDENCJI)

 
 

Ul. Dobosza 10/28,

 
 

02 - 376 Warszawa

 
     
 

A D R E S  ZAKŁADU:

 
 

Ul. Instalatorów 23(dawniej 9),

 
 

02 - 237 Warszawa

 
     
  T E L E F O N   K O M Ó R K O W Y  
 

0 606 645 095

 
 

 
     
 

E - M A I L :

 
 

cs@rzepecki-osprzet.pl

 
 

slawek@rzepecki-osprzet.pl

 
 

czeslaw@rzepecki-osprzet.pl

 
  *  
  Zapraszam do współpracy  
  SŁAWOMIR RZEPECKI